1

âm đạo giả No Further a Mystery

News Discuss 
Theo tôi, dịch là cướp. Nếu không cướp được thì ăn cắp, như trường hợp một ông trạng đi xứ nhét hột ngô Tầu vào bìu khi qua ải Nam Quan, đem về Việt Nam làm giống. Do đó, ta có thể dám chắc rằng giữa hai bản dịch Kiều http://andersonrerdq.mybjjblog.com/not-known-details-about-m-o-gi-5891835

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story